top of page

תקנון ומדיניות

מדיניות מכירה ומשלוחים
bit-מכירה בסטודיו- תשלום במזומן וב
bit, PayPal,  מכירה מרחוק - אמצעי תשלום :  כרטיסי אשראי
משלוחים בדואר רשום בתוך 5 ימים ממועד  הרכישה. מועד ההגעה נתון בלעדית ללוחות הזמנים של הדואר
 משלוחים באמצעות דואר שליחים אפשרי בהתאם לתנאי דואר ישראל
השמש תזרח לאהבה" לא תישא באחריות לנזק שייגרם למוצרים במהלך המשלוח בדואר"


זכויות יוצרים
כל התמונות והתוכן המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני ובבעלות בלעדית של "השמש תזרח לאהבה" ונועדו להמחשה בלבד .  אין  לעשות כל שימוש אישי או מסחרי לרבות העתקה  של הפריטים המופיעים  באתר.  "השמש תזרח לאהבה" תשמור על פרטיהם האישיים של כלל הפונים לאתר בהתאם להוראות כל חוק ודין.

מדיניות החזרת מוצרים
החזרת מוצר תתבצע מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן
התנאים להחזרת המוצר הינם:   
א.  הוראת הביטול תהא בתוך 14 ימים ממועד הרכישה.
ב.  ערכו של המוצר  עולה על 50 ש"ח.
ג.  המוצר לא הוכן במיוחד לטובת הלקוח.
ד.   המוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו  שימוש כלשהוא
ה.  המוצר הוחזר לעסק.
ו.   על המבקש ביטול להציג בפני המוכר חשבוית או פתק החלפה או באם אינם בנמצא 
    בידי הלקוח- כל הוכחה אחרת לעצם ביצוע העיסקה, מועד ביצועה, הסכום ששולם     
    ואמצעי התשלום     
ז. המוצר הוזמן אך עדיין לא סופק לצרכן.
ח. התמורה תוחזר ללקוח במעמד ביטול העסקה ולא יותר מ-7 ימי עסקים לאחר מכן
ט. בעיסקת מכר מרחוק תבוטל העיסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או ממועד     קבלת פרטי העיסקה- לפי המאוחר ביניהם    
י.  דמי ביטול בגובה 5% מערך העיסקה או 100ש"ח - לפי הנמןך בינהם
.

bottom of page